Ett hållbart energisystem byggs på förnybar energi

Bråttom att genomföra ”den gröna omställningen”.

Så får jag då av forskaren Mattias Lantz veta att jag ”väljer bort vetenskapen” och ”framhärdar med felaktiga argument” när jag är kritisk till förslag om mer kärnkraft (Jämtlands tidning 27 juli).

Uppenbarligen duger inte heller andra kärnkraftskritiker - även om de är forskare och välutbildade på området - eftersom Lantz skriver att det finns ”en förfärande lång lista på personer, många med fina titlar” som har hänvisat till Stanfordprofessorn Mark Z Jakobson och hans omdiskuterade studie.

Det är en tråkig argumentation. Även forskare och professorer på energiområdet väljer tydligen, enligt Lantz, bort vetenskapen om de har en annan uppfattning eller drar en annan slutsats än den han själv har. För min del anser jag att vetenskapsmän kan komma fram till olika slutsatser – och att vi som inte tillhör detta skrå har all rätt att ta ställning utifrån vad vi bedömer är bäst.

I det här fallet på energiområdet. Ovan nämnde professor Jakobson har även under senare tid i flera studier och böcker (i år boken ”No miracles needed”) argumenterat för att det är fullt möjligt att ställa om till ett långsiktigt hållbart och förnybart energisystem. Men det är väl vad Lantz menar en ”problematisk” slutsats och föga vetenskapligt... Det finns olika uppfattningar om hur omfattande koldioxidutsläpp kärnkraften orsakar, men att de är betydande råder ingen tvekan om.

Lägg till detta de risker och problem kärnbränslekedjan innebär – från uranbrytning till slutförvaring av det radioaktiva avfallet. Kärnkraft tar också lång tid att bygga, är långt dyrare än förnybar energi och reaktorerna dessutom riskabla mål vid attentat och krig. Jag respekterar självfallet att det finns olika uppfattningar om såväl kärnkraft som andra energikällor och hoppas att vi framöver får en öppen diskussion om hur vi kan bygga ett långsiktigt energisystem.

Det är bråttom att genomföra ”den gröna omställningen”. För min del kommer jag att fortsätta att kritisera byggande av mer kärnkraft och argumentera för långsiktigt hållbart energisystem byggt på förnybar energi och hushållning.

Håkan Larsson centerpartist på Rödön

Powered by Labrador CMS