LEDARE

En strålande framtid väntar i länet

Snart en urangruva och ett kärnkraftverk nära dig.

Så kom då beskedet från klimat och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Ny kärnkraft ska börja byggas redan under denna mandatperiod!

Vilket låter spännande värre.

På tre år ska alltså hela tillståndsprocessen klaras av och spaden ska sättas i backen?

Regeringen vill ha kärnkraft motsvarande tio nya konventionella kärnkraftverk som ska vara färdiga under 2030-40 talet!

Regeringen har gett Strålskyddsmyndigheten, SSM i uppdrag att utreda hur det ska gå till, och deras rapport kom i veckan.

Man vill ha effektivare tillståndsgivning. Dvs kunna strunta i de flesta tillståndssteg som måste tas idag för att kunna bygga vind, vatten eller kärnkraft.

Man vill också kunna återstarta stängda kärnkraftverk.

Kärnkraftverk ska kunna ligga var som helst i landet och kommunerna ska inte ha veto.

I dag kan kommunfullmäktige säga nej till exempelvis en vindkraftspark eller ett kärnkraftverk i kommunen. I vissa fall kan regeringen ändå köra över ett sådant beslut, men inte när det gäller ett kärnkraftverk. Då gäller kommunens nej, och det är den vetorätten SSM föreslår ska avskaffas.

De nämner att det kan bli problem om ett kärnkraftverk byggs mot kommunens vilja, till exempel om kommunen får stora kostnader för infrastruktur. Men i gengäld, skriver de, kan kärnkraftverket ge mer skatteintäkter och locka dit annan industri. SSM ser också en risk för att ”bristen på lokal förankring kan innebära att kommunen upplevs som otrygg och skapa motsättningar hos befolkningen och i förhållande till verksamhetsutövaren.”

Japp, där satt den!

Det finns massor med oklarheter kring detta. Går det överhuvudtaget återstarta nedlagda kärnkraftverk?

Men, om regeringen ska genomdriva detta innebär det inte bara att kommunernas veto kring placering av kärnkraftverk försvinner.

Kärnkraft kräver uran och då försvinner naturligtvis även möjligheten att stoppa urangruvor.

Uran som vi har gott om i länet!

Ska vi bygga ut kärnkraften ordentligt behöver vi naturligtvis kärnbränsle.

Och varför ska vi importera från Kazakstan och Australien när vi har gott om uran på hemmaplan?

En egen urangruva innebär naturligtvis också att vi säkrar tillgången i en osäker omvärld.

Trist för alla som bor i Oviken!

Ni går strålande framtid till mötes, på alla sätt!

Det skulle förvåna mig mycket om inte man också tycker att ett eller flera kärnkraftverk ska ligga i närheten av uranfyndigheterna?

Varför frakta uran långt i onödan?

Är väl perfekt att bygga vid Storsjöns strand och ta kylvattnet från sjön?

En reaktor vid Hoverberg kanske?

Nu är det inte gratis att bygga kärnkraft. All kärnkraft som byggts på senare tid har blivit extremt dyr.

Driftsäkerheten som brukar lyftas fram har det också varit si och så med.

Vi noterade väl att flera svenska reaktorer tvingades stoppa när deras produktion behövdes som mest!

Kärnkraftsel blir dyr el. Och så har vi detta med lagringen av kärnavfall.

Men med tanke på att vi idag struntar helt i att vårt agerande ger negativa resultat på vår planet redan i vår livstid, så vem bryr sig om 100 000 år?

Nu har ju den här regeringen hitills inte gjort sig känd för att leverera, inte på någon nivå!

Så det ska bli intressant och se var detta landar när det ska sjösättas ute i den bistra verkligheten!

Peter Swedenmark är död.

En journalist och stilist som lyfte ledarsidan på Länstidningen till en nivå där hans ledare luslästes på högsta nivå.

En riktig journalist har gått ur tiden, en journalist som kunde skriva, som kunde analysera och som kunde vässa pennan så att den inte alltför sällan stack hål på uppblåsta politiker, företagare och ogenomtänkta projekt.

Detta till skillnad från de flesta av dagens ledarskribenter vars alster nog inte många orkar plöja igenom.

Swedenmark skrev alltid så att det var ett nöje att läsa och ta del av hans funderingar, även för den som kanske inte delade dessa!

Ett skinande ljus i svensk journalistik har slocknat!

Powered by Labrador CMS