Dubblera elförbrukning - hur producera?

Alla energislag har sina förutsättningar och problem. Vindkraft. Oplanerbar och ojämn produktion. Kräver balanskraft. Vatten, Kärnkraft, Olja, Gas, Stora vätgaslager. Ytkrävande. Ex Markbygden utanför Piteå.

Utspridd produktion kräver mångmiljardbelopp i extra nätinvesteringar jämfört med ny/återstartad kärnkraft. Stor andel utländsk ägande Kina, Tyskland, Storbritannien.

Exemplet Kalifornien visar på vilka problem man får när vindkraften överstiger 30%.

Internationella organ konstaterar att utbyggd kärnkraft krävs för att klara klimatmålen tillsammans med sol och vind.

Satsning sker värden över i mindre kärnreaktorer SMR som kan använda utbränt kärnbränsle. Stäng inte dörren för att de kan få en viktig plats i vår elmix tillsammans med vatten, vind och kraftvärme. De kan serietillverkas och placeras nära större förbrukare och även leverera fjärrvärme.

Jag har arbetat med energifrågor i nästan hela mitt yrkesliv lokalt och nationellt och har stor ödmjukhet inför frågan hur vår elförsörjning ska se ut i framtiden. Jag äger en skogsfastighet i Västerbotten där SCA planerar ett vindkraftprojekt. Vindupptaget berör min skog. För detta är SCA villig att ersätta mig med 50.000 kr/år. Motståndet är dock stort hos närboende mot projektet.

Buller, ljus, skuggor, visuell nedsmutsning och skogsskövling är argument mot.

Det finns många experter i frågan rörande vår framtida elförsörjning. Lennart Söder är bara en i mängden. Andra experter har en annan syn. Det är inte lätt att navigera. Prischockerna i vinter pekar dock på problem som vi inte haft tidigare. Eftersatt och otillräckligt elnät.

Svenska Kraftnät agerar inte proaktivt. För sent och för lite. Nedlagd kärnkraft i Sverige, Tyskland och Belgien skapar brist när vinden inte räcker till. De som blint tror att vindkraften kan byggas ut för att klara framtidens behov utan utbyggd balanskraft kan komma att få ompröva sin ståndpunkt.

Verkligheten kommer framöver att visa vad som är realistiskt. Jag anser att vindkraften har en plats men med det man kan konstatera när man får erfarenheter från övriga världen är att den ensamt inte verkar kunna klara all framtida produktion.

Journalistiken har ett stort ansvar när det gäller att navigera i det komplicerade landskap som den framtida elförsörjningen utgör. En allsidig belysning är önskvärd. Den som lever får se.

Lennart Ottosson civilingenjör, Höör

Powered by Labrador CMS