Dra tillbaka skolvarslen!

Vi är de som stöttar och hjälper barnen i grundskolan. Är vi inte värda mer än så här?

Nu sparar Åre kommun i Barn- och utbildningskontorets verksamheter och vad gör man då dessa besparingar? 

Är det i kommunens korridorer, på chefstjänsterna, som man sparar in? Nej, självklart inte! Kommunen säger nu upp personalen som jobbar närmast barnen, de varslar elevassistenter, fritidsledare och elevresurser i grundskolan. 

Medlemmarna i Kommunal inom grundskolan är de som jobbar närmast barnen, de är personalen som vägleder, stöttar och hjälper barnen. De jobbar med barnen på fritids, hjälper till i klassrummet, finns där för alla barn med särskilda behov, är tillgängliga vuxnapå skolgården och i skolkorridoren, på raster osv. 

Ett viktigt jobb, eller hur! Men uppenbarligen tycker Åre kommun att dessa yrkesgrupper är mindre viktiga, rent av överflödiga i grundskolan. Det påstås att Åre kommun anställt för mycket personal inom skolan och behöver skära ner. Där håller inte Kommunal med! Snarare är det tvärtom, det behövs mer resurser. 

Vi anser att elevassistenter, fritidsledare och elevresurser gör ett fantastiskt jobb för barnen i skolan. 

Varenda en behövs och det krävs ju ännu fler resurser för att kunna bemöta och hjälpa ALLA elever som finns i Åre kommun. Det ska inte förekomma att något barn är utanför och inte får den hjälp som krävs. Där kommer vår roll in. Att vi finns är helt avgörande för att barnen ska känna sig trygga. Gör nu om och gör rätt, dra tillbaka varslen! 

Karolina Sundberg, avdelningsordförande Kommunal Mellersta Norrland 

Camilla Christiansson, sektionsordförande Åre 

Medlemmar i Kommunal som jobbar i grundskolan, sektion Åre 

 

Powered by Labrador CMS