Dialog, samordning och prestige!

M: Klövsjö växer snabbt och vi som kommun måste agera effektivt när det kommer till lösningar inom barnomsorg och skolväsendet.

Samtidigt som vi politiker uppdrar till våra verksamheter att börja söka lösningar så måste vi också kommunicera med bygden vad som passar bäst in i deras lokalsamhälle. Redan 1:a mars i år efterlyste vi Bergsmoderater via en motion att kommunen måste initiera ett dialogmöte med Klövsjöborna angående just skolfrågan och acceptansen om dess lokalisering.

Tyvärr har vi inte fått någon som helst respons gällande det. Ett mindre informationsmöte hölls för föräldrar för att informera om nuläget, inget annat.

Den sjätte juli hölls också en extra nämnd angående förskolan i Klövsjö, där beslutades det av en enig utbildningsnämnd att vi fortsatt skulle utreda möjligheterna till en permanent lösning vid den nuvarande skolbyggnaden.

Tyvärr verkar det som att majoriteten ändrat ståndpunkt och därför inkom det på utbildningsnämnden den 31 aug ett initiativärende av Socialdemokraterna på sammanträdet med målet att upphäva beslutet som togs i juli, omröstning skedde och majoriteten lyckades därigenom att förvägra bygden vidare utredning om förskolans placering. För att nå en effektiv enhet i Klövsjö så anser vi Moderater att förskolan ska ligga i anslutning intill den befintliga skolan.

Synergieffekter gällande både personal, bespisning och lokalvård gör att vi sänker dom löpande kostnader som annars kommer att uppstå för en lång tid framåt.

Att förlägga förskolan uppe vid affären skapar både mer transporter, dubbla stopp för syskonlämnande föräldrar och en otrygg skolväg med tanke på dom oskyddade trafikanterna som går på länsväg 316, som idag är belastad med tidvis stort trafikflöde men även tung trafik.

För oss är frågan inte över, vi måste gå till botten om var vi kan bygga en förskola som kan leva för en lång tid framåt, för Klövsjö är en utveckligs bygd som har framtiden för sig, och då kan man inte bygga prestigemonument som kommer följa oss för en överskådlig framtid. 

Låt bygden säga sitt!

Daniel Danielsson Oppositionsråd (M)

Annika Hagen Nämndsledamot (M)

Powered by Labrador CMS