Detta borde vårbudgeten ha handlat om

Det är beklagligt att alla dessa ekonomer såväl i regering som opposition saknar ideer om vår framtid.

Nu har vi igen fått höra hur ekonomiskt oförsvarligt det skulle vara att staten satsar pengar. Vi har ju inflation och den är alla ”förstå-sig-påare” väldigt rädd för. Sitt still i båten är de flestas recept.

Nej! I stället borde investeringar göras i:

Infrastruktur: Det bidrar till att skapa bättre transportnät, telekommunikationer, energisystem. Underlättar ekonomisk tillväxt, förbättrar livskvaliteten och ökar motståndskraften mot olika utmaningar, såsom klimatförändringar.

Sociala behov: Att investera i utbildning, sjukvård och välfärd, bidrar till att skapa ett mer inkluderande och rättvist samhälle. Det minskar fattigdomen, ökar den sociala rörligheten och förbättrar det allmänna välbefinnandet.

Skapa jobb: Att investera i infrastruktur och sociala behov skapar nya arbetstillfällen, både på kort och lång sikt. Detta kan bidra till att stimulera ekonomisk tillväxt och minska arbetslösheten.

Kostnadsbesparingar: Att investera i infrastruktur och sociala behov leder till kostnadsbesparingar på sikt. Investeringar i förnybar energi bidrar till att minska energikostnaderna och mildra effekterna av klimatförändringarna, medan investeringar i förebyggande hälsovård kan bidra till att minska bördan av mer kostsamma behandlingsalternativ senare.

Sammantaget: Det är beklagligt att alla dessa ekonomer såväl i regering som opposition saknar ideer om vår framtid. Även om det i mina förslag kan finnas kortsiktiga kostnader förknippade med investeringar i infrastruktur och samhällets behov, kommer de långsiktiga fördelarna att uppväga dessa kostnader och leda till en mer välmående, rättvis och hållbar framtid för Sverige. Att inte investera i dessa områden leder till en rad negativa konsekvenser, inklusive ökad social ojämlikhet, minskad ekonomisk konkurrenskraft och ökad sårbarhet för olika utmaningar.

Det viktiga är att säkerställa att dessa investeringar görs klokt och effektivt, med fokus på långsiktig nytta och alla medborgares behov.

Sören Monvall

Framtidsspanare

Powered by Labrador CMS