Det behövs ett räddningspaket för sjukvården

V: Nu krävs ett statligt räddningspaket för sjukvården.

Trots att Sverige är ett så rikt land så väntar nedskärningar i sjukvården på många håll i landet. Orsaken är att regeringen och Sverigedemokraterna inte ger regionerna de pengar de behöver. Nu krävs ett statligt räddningspaket för sjukvården.

Det är illa ställt med svensk sjukvård. Sjukvården lider av en personalbrist som kan vara rent livsfarlig för patienterna.

Inför budgetpropositionen för 2023 skickade Sveriges kommuner och regioner en vädjan till regeringen. De skrev att de behövde kraftiga tillskott för att klara de ökade kostnader som följer av bland annat stigande priser och att vi blir äldre. Men regeringen och Sd gav dem inte i närheten av det som behövdes. Och när de nu presenterade sin vårbudget kom inga nya pengar alls.

Kristerssons och Åkessons passivitet är chockerande. De ser iskallt på när nedskärningarna väntar i svensk sjukvård. I stället för att göra något har de prioriterat att sänka skatten för sig själva och andra höginkomsttagare.

Vänsterpartiet i riksdagen prioriterar annorlunda. Alla har rätt till en bra och tillgänglig sjukvård. Det ska gå att lita på sjukvården oavsett vem man är och var man bor. Det är inget vi som samhälle kan spara in på.

I Vänsterpartiets vårbudgetmotion föreslås ett statligt räddningspaket för sjukvården. Det innehåller följande:

  • Vi vill satsa 8 miljarder på regionerna under 2023.

  • Vi kräver att landets kommuner och regioner före sommaren får besked om en lägsta nivå för statsbidrag i höstens budgetproposition.

  • Låt kommuner och regioner, tillfälligt eller tillsvidare, använda riktade medel som generella.

  • Staten måste garantera långsiktiga förutsättningar för kommuner och regioner – indexera statsbidragen så de följer kostnadsutvecklingen.

Det är sådan kraftfull politik som krävs i krisen.

De 8 miljarder Vänsterpartiet föreslår till regionerna för 2023 motsvarar 144 anställda i region Jämtland Härjedalen. Anställda som hade gjort stor skillnad för alla som behöver vården här i Jämtland och Härjedalen.

Vi måste rädda sjukvården.

Elin Hoffner Regionråd Vänsterpartiet

Powered by Labrador CMS