Dags att revidera beslutet om Långforsen !

Avbryt rivningsprocessen och fullfölj den med ortsborna överenskomna miljöhållbara renoveringsplanen.

Snart närmar sig tidpunkten när ett drygt 100-årigt bevis på våra förfäders initiativförmåga och handlingskraft, skapande ljus och framtidstro i bygden, skall utplånas.

Enligt nu gällande beslut utrivs överfallsdammen i Långforsen och allt som påminner om verksamheten vid platsen skall bort. 

Efter många år av politiskt käbbel beslöts att Jämtkrafts styrelse skulle stå för ett proffsigt beslutsfattande och då se till företagets bästa och lämna varje form av politiskt ”röstfiske ” därhän. 

Blev det så? Inte alls, är vi många som anser. 

Båda sidor, för eller mot en utrivning, har genom åren på olika sätt marknadsfört sina argument. Bland annat framhölls i flera debattartiklar Nordanstigs kommun som det lysande exemplet på handlingskraft. Inköp av två mindre anläggningar för utrivning hade genomförts för att därigenom skapa fria vandringsvägar. En i sig god ide´ för ett förbättrat fiske. Tyvärr gick det inte så bra!

 Efter provtömning visade det sig att grundvattennivån sjönk, brunnar sinade och människor blev förbannade varför dammarna återfylldes. I dag har de små vattenkraftverken återstartats och producerar nu fossilfri el utan för omgivningen negativa konsekvenser. I en debattartikel (ÖP 28 okt) vädjar WWF:s GD ”Låt vattenkraftens miljöprövning starta igen. 

Då kan vattenkraften miljöanpassas så att den både kan förse oss med fossilfri energi och samtidigt ta hänsyn till livet i och kring våra strömmande vatten.” Även KD har i debattartikel (LT 25 mars) behandlat ämnet och avslutar kraftfullt med! ”Nu ger vi chansen för processen att landa i en sund balans mellan miljöskydd, energiproduktion och respekt för värdefulla kulturmiljöer”. 

Kontentan av ovanstående artiklar passar väl som ”hand i handske” in på Långforsen. 

Vid nyss avslutade Folk och Försvars konferens påtalades bl.a. vikten av att vi inom alla områden skall höja vår beredskap och att utslagning av vår elförsörjning är ett prioriterat mål för en angripare. 

Det har ”runnit mycket vatten under broarna” och världsläget har radikalt förändrats varför Långforsbeslutet i dag känns än mer fel. Att prioritera älvräddares våta dröm och fiskares bojkotthot före fortsatt elproduktion innebärande en utrivning av anläggningen är enligt min åsikt i dagsläget inte bara helt fel utan därtill mycket provocerande. 

Avbryt rivningsprocessen och fullfölj den med ortsborna överenskomna miljöhållbara renoveringsplanen. Visa att det från politiskt håll inte bara är ”läpparnas bekännelse” som gäller!

Jan Strand, fritidsfiskare 

Powered by Labrador CMS