Dags att planera för Natointrädet

Natointrädet gör att länets infrastruktur måste rustas upp.

Försvarsberedningen skriver: Den stora oljeindustrihamnen i Trondheim är bättre skyddad än den i Narvik och har kapacitet att ta emot militära resurser. I området förvarar Nato dessutom ett stort lager av krigsmateriel som därför gör hamnen och transporten in i Sverige och vidare till östkusten strategiskt viktig. 

– Landsvägen och järnvägen på norska sidan går genom en djup dalgång där det är problem med ras och jordskred. På den svenska sidan finns det dessutom broar med begränsad bärighet som behöver rustas upp för att kunna vara en stor transportled. Hela stråket mellan den norska hamnstaden och den svenska östersjökusten är av största strategiska betydelse. 

Trafikverket måste nu tänka i helt nya banor vad avser E14:s utveckling. Börja med att kasta det huvudlösa pilotprojektet Bräcke – Ånge i papperskorgen! 

Dessa 100 miljoner kan vara ett litet startkapital för att utveckla E14, så att stora tunga militära transporter snabbt kan föras från väst till öst. 

Alla broar med begränsad bärighet måste förbättras. Sträckan från gränsen till Järpen måste breddas och byggas om till stora delar. Förbifart Brunflo måste byggas. Och sist men inte minst måste hela sträckan Brunflo – Gällö byggas om till riktig Europavägstandard. Uppsatta mitträcken måste vara av karaktären att snabbt kunna monteras ner. 

Detta är stora miljardprojekt som Trafikverket omgående måste börja planera för. 

Nu måste det bli slut på att fundera på olika experiment av typ 1 + 1 väg. 

Vakna Trafikverket och inse vilka allvarliga uppdrag ni har framför er! 

Sten Bredberg 

Powered by Labrador CMS