Dags att bygga ny skola i Hotagenområdet?

C: Läge att titta på en ny skola i Hotagen.

För ganska precis ett år sedan tog kommunfullmäktige i Krokom beslutet att behålla Valsjöbyns skola, istället för att bygga en ny skola i Hotagenområdet. Nu har en miljöinspektion visat att skolbyggnaden är i så dåligt skick att åtgärder måste vidtas.

Det är fukt i väggar, otäta fönster samt skador på golv och trappa. Man kräver därför att verksamheten genomför en fuktutredning och åtgärder för att varaktigt undanröja fukt och mögel, täta fönstren och åtgärda övriga skador.

Centerpartiet tog under förra mandatperioden och sittande i majoritet initiativ till att bygga en ny skola i Hotagenområdet, som skulle placeras mer centralt för hela området. Detta dels för att många har vittnat om den dåliga fysiska miljön i skolan, dels för att det ska vara möjligt för alla i området att hämta och lämna sina barn på fritidshem. Fritidshem ska numera nämligen helst vara placerat i anslutning till skolan.

Dock röstades detta förslag ned i fullmäktige av S och M tillsammans med SD, Miljöpartiet och Jämtlands väl Krokom, trots flera dialogmöten med medborgarna i Hotagenområdet, där en samstämmig uppfattning bland vårdnadshavarna var att en placering av en ny skola mer centralt vore att föredra.

Kostnadsskäl angavs som ett argument för att behålla Valsjöbyns skola. Nu visar det sig dock att det sannolikt inte blir så billigt i alla fall. Hur troligt är det att kunna lappa och laga en gammal nedsliten byggnad så att den varaktigt ska kunna motstå fukt och mögelskador?

Vi Centerpartiet i Krokom tycker nu att det är dags att ompröva beslutet och bygga en ny skola centralt i Hotagenområdet, som redan från början kan ge en god fysisk miljö, som är anpassad till olika funktionsvariationer, och som gör det möjligt för alla barn i området att ha rimliga avstånd till sin skola.

Ingrid Zakrisson

Katarina Bergner Åhlén

Astrid Lönn Jern

2:e vice ordf. och ledamöter (C) i Barn- och utbildningsnämnden i Krokoms kommun

Powered by Labrador CMS