Ung Reporter

Christina Hedin, gruppledare för Vänsterpartiet i Östersund samt ordförande för Vänsterpartiet Jämtlands län.

JT:s ungreporter frågar ut partierna: Vänsterpartiet

LÄNET (JT) Snart nalkas hösten och det medföljande valet i Sverige. Visst är det bara de över 18 år som får rösta, men ungdomarna spelar en stor roll i detta eftersom det i många fall är just de unga som de politiska frågorna berör.

Publicerad

Det finns ett ointresse bland Jämtlands unga. Kanske för att vi inte hör så mycket om det, vi är vana vid att politikerna tar beslut som påverkar oss utan att fråga oss hur vi vill ha det. Just därför vill jag nu lyfta alla partiernas olika perspektiv i en artikelserie, och hur de ser på och tar tag i att få ungdomarnas röster hörda.

Här svarar Christina Hedin, gruppledare för Vänsterpartiet i Östersund samt ordförande för Vänsterpartiet Jämtlands län.

Vilka ungdomsfrågor anser ert parti vara de viktigaste för Jämtland Härjedalen?

Vänsterpartiet tycker att det viktigaste är att alla barn får en bra skolgång. Det skall finnas bra lärare och skollokaler i alla skolor. De elever som har extra behov skall få det stöd de behöver. En annan fråga som också är viktig är våldet och trakasserier som kvinnor utsätts för. Unga tjejer är extra utsatta eftersom mycket av våldtäkter och trakasserier sker i unga år. Både tjejer och killar förtjänar respekt och skall inte behöva utsättas för våld. “

Vad har ert parti rent konkret gjort för barn och ungdomar i Jämtland Härjedalen under den existerande mandatperioden?

Vänsterpartiet har genom arbete i nämnderna, genom att skicka in motioner eller initiativärenden arbetat för barn och unga bland annat då genom att:

Ha lagt budgetförslag så att skolan skall ha mer resurser, bland annat till elevhälsan. Fått igenom ett initiativärende att det skall finnas mer stöd i skolan till elever som har tuffa hemförhållanden. Verkat för att klimatomställningen lyfts in i alla frågor där den är relevant. I budgetförslag föreslagit att Gamla Tingshuset renoveras och rustas upp för ungdomars behov.

Vad skulle ni vilja säga till den unga vuxna som får rösta för första gången i höst?

Var med och styr Sverige i den riktning som ni tycker är rätt genom att använda din rösträtt. Varje röst räknas. Är du osäker på vad du skall rösta på är du välkommen till valstugorna som kommer att sättas upp på Stortorget i höst innan valet. Ställ dina frågor till partierna som är där.

Min kommentar:

Som ni märker fokuserar Vänsterpartiet väldigt mycket på ungas välmående vilket är otroligt bra eftersom det är vi som är samhällets ansikte utåt trots allt. De nämner också det här med våld och trakasserier och att det måste få ett slut. Blir dock fundersam över hur de ska kunna ta itu med det med tanke på hur drastiskt antalet sexualbrott ökar. Om de lyckas minska dem förtjänar de sannerligen en klapp på axeln!

Powered by Labrador CMS