Centerpartiet bygger broar

Mer än 30 år har gått sedan Sannsundsbron byggdes. Det var en viktig satsning för att binda samman Storsjöbygden som Nils G Åsling och Centerpartiet medverkade till att förverkliga.

Även bakom Rödöbron, som invigdes 1993, spelade Åsling en viktig roll. Den tredje bron, Vallsundsbron, som stod färdig 1998, såg några år tidigare ut att ha sparats bort på grund av den ekonomiska 90-talskrisen. Men genom en omfattande lobbyverksamhet från främst Östersunds dåvarande kommunalråd Per Söderberg och centerledaren Olof Johansson blev bron verklighet.

Statsministern Göran Persson hade tagit Olof Johansson i hand på att inte spara bort Vallsundsbron och höll löftet efter diverse turer. Broarna i Storsjön betyder idag mycket för att stärka bygderna kring sjön. De knyter ihop centrala Jämtland på ett sätt som är mycket positivt för utvecklingen. Centerpartiet kan vara stolt över att aktivt ha medverkat till deras förverkligande. Idag gäller det att se framåt och se till att kommunikationerna i hela vårt län förbättras. Vägarna är fortfarande på många håll undermåliga. I stället för att sänka hastigheterna måste vägarna rustas. Från Centerpartiets sida arbetar vi sedan länge för större väganslag. Det är svårbegripligt att till ytan mindre län i södra delen av landet får större anslag än vårt vidsträckta län.

Det är viktigt att hela tiden ligga på centrala makthavare och myndigheter. Vad gäller järnvägarna finns ljus i tunneln. I och med Meråkerbanens upprustning och elektrifiering kommer järnvägstrafiken Trondheim – Östersund – Stockholm att kunna utvecklas. Det gäller dock att förbättra banan även på svensk sida så att det blir möjligt att förverkliga visionen om fyra timmar från Östersund till Stockholm.

Järnvägsförbindelserna i länet måste också förbättras. Glädjande nog är tågstopp Nälden på gång, vilket blir ett lyft för pendlartrafiken. Därefter gäller det att gå vidare med tågstopp i Trångsviken och andra platser. Jag är glad över att Centerpartiet i regionen, med Jörgen Larsson i spetsen, aktivt arbetar med detta.

Klart är att broarna i Storsjön betyder mycket. Utmaningen framöver är att förbättra även vägar och järnvägar för att stärka hela region Jämtland Härjedalen. Därför är det bra att det finns ett brobyggande parti, nämligen Centerpartiet.

Ta med detta faktum i beräkningen när du lägger din röst på söndag.

Karin Jonsson, kommunalråd, Krokom (c) Daniel Danielsson, kommunalråd, Åre (c) Maria Söderberg, tidigare kommunalråd, Krokom (c)

Powered by Labrador CMS