–Det är viktigt att det kommer in fler jobb efter årsskiftet, säger Christin Andersson vid Byggföretagen i Östersund
–Det är viktigt att det kommer in fler jobb efter årsskiftet, säger Christin Andersson vid Byggföretagen i Östersund

Minskat byggande under lågkonjunkturen

ÖSTERSUND (JT) Nästa år minskar byggandet i Sverige och det påverkar arbetsgivarorganisationen Byggföretagens medlemsföretag i Jämtland/Härjedalen.

Publicerad

Byggföretagen är en rikstäckande arbetsgivarorganisation med cirka 4000 bygg, anläggnings och specialföretag anslutna.

–I Jämtland har vi ett 100-tal medlemsföretag, säger Christin Andersson, Bransch och Föreningsansvarig vid Byggföretagens kontor i Östersund.

Byggföretagens uppdrag som arbetsgivarorganisation är att bland annat att ge råd och stöd i arbetsrättsliga frågor, entreprenadjuridik, samt att arbeta med kompetensförsörjning och påverkansfrågor för branschen.

Christin Andersson pekar på att det finns kompetensbrist i branschen inom flera yrkesgrupper.

–Därför är det är viktigt att vi får in fler tjejer och killar till utbildningarna. Alla kommer att behövas när det vänder igen säger hon.

Nu har Byggföretagen offentliggjort en konjunkturprognos som pekar på att Sverige går in i en lågkonjunktur.

–Den kommer att påverka byggföretagen där vi tror att bygginvesteringarna sjunker under 2023. Under 2021 var 341 500 sysselsatta inom byggbranschen. Under 2023 bedömer vi att antalet sysselsatta kommer att minska med 22 000 personer till 319 000, säger Christin Andersson.

Under 2021 påbörjades 67 800 bostäder vilket var en toppnotering. Under 2023 spås det påbörjas 38600 flerbostads och småhus.

I Jämtland/Härjedalen ökade bostadsbyggandet under 2019 Under 2020 blev det något svagare men en stark marknad för ombyggnation och fritidshus höll uppe volymerna.

–Det är viktigt att det kommer in fler jobb efter årsskiftet, säger Christin Andersson vid Byggföretagen i Östersund.
–Det är viktigt att det kommer in fler jobb efter årsskiftet, säger Christin Andersson vid Byggföretagen i Östersund.

–Vi har haft en stor uppgång av fritidshusbyggandet i fjällvärlden under 2022, säger Andersson.

Hon uppger att de flesta av medlemsföretagen har fyllda orderböcker fram till årsskiftet och några månader inpå nästa år.

–Nästa år kommer inflation och räntor slå hårt där byggnationer av just fritidshusen blir extra känslig. Det kan innebära att det blir svagare hushållsekonomier som gör att vi inte vågar eller har möjlighet att investera i ny- och ombyggnationer av bostäder. Därför tror vi att investeringarna sjunker ganska mycket nästa år i Jämtland. Vi har fått signaler om att det blivit svårare att sälja bostäder som byggs till fjälls och att man dragit i handbromsen vad gäller investeringar.

Till bilden hör också skenande byggkostnader som bromsar tillväxten.

–Under oktober 2022 steg byggkostnaderna med 15,3 procent jämfört med oktober 2021, den största förändring vi sett sedan i mitten av 1970-talet.

–Den stora ökningen bland entreprenörernas kostnader är transporter, drivmedel och elkraft. Kostnader för trävaror har dock sjunkit med 7,4 procent den senaste månaden.

-Nu behövs flera projekt komma i gång för att dämpa en eventuell nedgång i byggbranschen. Kommuner och andra offentliga beställare har en nyckelroll när det gäller att planera och att påbörja byggnationer, säger Andersson som uppger att Byggföretagen är positiva till man avvecklar investeringstödet 1 januari nästa år.

–Branschen behöver mer förutsägbarhet och långsiktighet samt högre träffsäkerhet så att de som verkligen är i behov av samhällets stöd får det. Till exempel kan man höja och bredda bostadsbidraget, säger Christin Andersson.

Powered by Labrador CMS