Knarket ser ut att ha minskat i Gällö.
Knarket ser ut att ha minskat i Gällö.

Slutknarkat i Gällö?

GÄLLÖ (JT) Minskar droganvändandet i Gällö? Provsvar från avloppsvattnet pekar åt det hållet.

Publicerad

Gällö var precis som Åre och Järpen med när Länsstyrelsen utförde kontroller vid olika reningsverk förra året.

Järpen stack ut allra mest vad gäller spår av cannabis.

Men en andra mätning i maj – där även Gällö var med – visade också på en hel del spår av narkotika just i Gällö.

– Vad det beror på har vi inget riktigt bra svar på, då det är en ögonblicksbild. Det är ett pussel som vi måste fortsätta lägga tillsammans med andra aktörer som polis, region och länsstyrelse med flera. Vi behöver fler mätpunkter för att se om det finns något mönster, säger Åsa Bjöörn, folkhälsosamordnare i Bräcke kommun.

Våren 2020 kom rapporter om att droger cirkulerade på omkring högstadiet i Gällö.
Våren 2020 kom rapporter om att droger cirkulerade på omkring högstadiet i Gällö.

En teori är att Gällö ligger längs en sträcka där det transporteras droger – mellan kusten och Trondheim.

– Sedan kan vi ju inte säga säkert hur användandet ser ut. Vi vet inte vilket kön eller ålder på de som brukar narkotika, bara att det ger spår i avloppsmätningarna. Vi vet inte heller om det är besöksnäringen, då vi har många besökare som passerar genom vår kommun, säger Åsa Bjöörn.

Våren 2020 var det “skarpt läge”, som det dåvarande kommunalrådet Jörgen Persson uttryckte det för JT.

Både skolan och kommunen kraftsamlade och därefter har problemen med droger och drogförsäljning minskat, åtminstone bland minderåriga.

Nu verkar det också som att mängden narkotika har minskat.

Det visar åtminstone en ny mätning vid reningsverket.

– Det har minskat betydligt och det är positivt. Däremot är det svårt att dra några stora slutsatser. Vi kom med först i den andra mätningen förra året och nu gjorde vi en till mätning i vinter. Nästa mätning i vår kan nog säga mer, säger Åsa Bjöörn.

Vad skedde från er sida efter den första mätningen som visade på en hel del narkotika i byn?

– Det har varit flera insatser. Vi har haft föräldramöten i samverkan med polis, socialtjänst, ungdomsgård och skola, med viktig information till målsmän. Socialtjänsten har startat upp uppsökande insats genom fältverksamhet. Det är också bra att det här har lyfts medialt för att synliggöra för våra medborgare så att de blir medvetna om problemet.

Powered by Labrador CMS