Bräcke kommun –resultatutveckling?

Minskad befolkning ingen huvudorsak till kräftgången.

Bräcke kommun är den kommun i Jämtlands Län som redovisat den särklassigt sämsta ekonomiska utvecklingen på senare år. Så pass dålig att Sveriges förenade skattebetalare i form av den s.k. ”Kommun-akuten” bidrar med c:a 100 miljoner SEK för att få kommunen på fötter. C:a 20 miljoner ska användas till att genomföra resultatförbättrande åtgärder för kommunen och c:a 80 miljoner SEK till att delfinansiera byggandet av en ny högstadieskola i Gällö.

Från kommunen tjänstemän och politiker har man envist hävdat att den negativa befolkningsutvecklingen är det som satt kommunen i en ekonomiskt besvärlig ”brygga”.

Att befolkningen minskat är definitivt sant. Men - är det verkligen huvud-orsaken till kräftgången i den kommunala ekonomin på senare år? Knappast.

För att ta några exempel på beslut som tjänstemännen och politikerna genomdrivit, och som resulterat i en kommunal ekonomi i den absoluta bottenligan, kan nämnas: 

  • Ägandet, byggandet och driften av Skidtunneln i Gällö. Kommunen äger nästan 90 %. Ett ekonomiskt sluk-hål. Vidare kommentarer överflödiga.

  • Flytten av högstadiet i Bräcke från dess gamla plats till Folkets Hus i Bräcke. Dyrt för kommunen - men nödvändigt för Folkets Hus i Bräcke. 

  • Många tjänstemän i kommunhuset i Bräcke. Betydligt fler än tidigare enligt personer med god insyn. Trots lägre befolkning!!! 

  • Många av de högre tjänstemännen bor i Östersund och ”lämnar” sålunda sina skattepengar i Östersunds kommun. 

En kommentar till den sista punkten. Det påstås bland de styrande i Bräcke att kompetensen på tjänstemän i den norra grannkommunen är mycket högre och att motsvarande resurser inte finns att tillgå i Bräcke kommun.

Det skulle man kunna köpa om nämnda tjänstemän lyft kommunens resultat till ”himmelska höjder” och dessutom bidragit till ett utomordentligt företagsklimat som gjort att företag stått i kö för att etablera sig i Bräcke kommun. Men – så är det ju inte!! Det är, och har varit, precis TVÄRTOM!! Är det inget kommunens politiker funderar över? Det borde de göra. 

Avslutningsvis lite om Bräcke kommuns egen bostadsverksamhet och dess negativa resultatutveckling. 

Resultatet för 2023 slutade med en förlust på hela -8,1 miljoner. Mycket illa, det kan absolut inte förnekas. 

Men vad som är ännu allvarligare är att den kommunala bostadsverksamheten SKULLE GÅ MÅNGA MILJONER BACK ÄVEN OM ALLA HYRESLÄGENHETERNA VORE UTHYRDA, dvs. med 0 % vakansgrad.

Hur sjutton kan det vara på det viset?? Det måste vara snudd på skandalöst dåligt. Bräcke kommun måste snarast analysera varför det är så?? 

Ett råd till de politiker som nu röstar och beslutar om rivningar av vackra och fullt fungerande hus. Se fastigheterna som tillgångar och framtida möjligheter i stället för som nu, som belastningar.

Vila på hanen med rivningen av fastigheten på Hantverksgatan 21 i Bräcke samhälle och låt ”Framtidsgruppen i Bräcke” köpa huset, utveckla det och parallellt omvandla fastigheten till en Bostadsrättsförening. Huset är rejält och pampigt och har utvecklingspotential. 

Det gagnar hela kommunen och kan möta det uppsving som förmodligen kommer i form av satsningar i grannkommunerna, NATO-anslutningen med den strategiskt viktiga rutten Trondheim-Sundsvall samt de optimistiska konjunktur-signaler som kommuniceras från flera av företagen i Bräcke och Bräcke kommun. 

”Framtidsgruppen i Bräcke” 

(Företagare och privatpersoner i Bräcke) 

 

 

 

Powered by Labrador CMS