“Jag vill betona att vi har sökt för de ändamål som vi tror att vi kan få medel för”, säger Jörgen Persson (S), kommunalråd.

Bräcke kommun ansöker om 342 miljoner kronor från staten

BRÄCKE (JT) 342 miljoner kronor. Så mycket ansöker Bräcke kommun om i statligt stöd av kommundelegationen.
– Vi söker brett och så får vi ser hur utfallet blir, säger Johan Loock (M) till Jämtlands Tidning.

Publicerad Senast uppdaterad

Summan är förstås anmärkningsvärd med tanke på att den totala potten som finns att dela på är 1 miljard kronor.

Och då är det 25 kommuner och 13 regioner som har fått skicka in en ansökan.

– Vi har räknat noga på vilken ekonomisk effekt vi tror att de här åtgärderna kommer att ha. Det är en bra helhet som vi har tagit fram tillsammans med vår personal, säger Johan Loock, kommunstyrelsens vice ordförande.

Bräcke kommun vill bland annat ha bidrag för att riva ett antal fastigheter. Det gäller lägenhetshusen Västanede 3:192 och Kvarnvägen 7 i Kälarne samt Haren 3 och Hantverksgatan 21 i Bräcke. Övriga lokaler som kommunen vill riva i Bräcke är det gamla högstadiet, simhallen (och lilla sporthallen), Norrlandsgatan 21 och Olandohuset. Röda skolan i Kälarne ska också rivas.

Bräcke kommun vill också ha hjälp med att sänka kostnaderna inom skolan. Det handlar dels om att se över lokalerna på högstadiet i Gällö.

“Det är en bra helhet som vi har tagit fram tillsammans med vår personal”, säger Johan Loock (M) om ansökan till kommundelegationen.

Kommunen beskriver i sin ansökan att underhållsskulden bara inom Gällö skolområde i detta nu är beräknad till 39 miljoner kronor.

Alternativen består av att bygga ett helt nytt högstadium eller att renovera och bygga om Gällö skola.

Bräcke kommuns ansökan kopplat till skollokalerna ligger på 130 miljoner kronor och beräknas ge en besparing på 15,3 miljoner kronor per år.

Bräcke kommun vill också ha stöd för att se över antalet lärare.

Det ska ge en besparing på lite mer än fyra miljoner per år.

– Jag tycker att kommundelegationen synliggör problematiken som vi mindre kommuner har med minskande befolkning och skatteunderlag, säger kommunstyrelsens ordförande Jörgen Persson (S) i ett pressmeddelande.

– Jag vill betona att vi har sökt för de ändamål som vi tror att vi kan få medel för. Kriterierna för att kunna få bidrag från kommundelegationen är tydliga. Det handlar om att sänka driftskostnaderna för våra kommunala verksamheter, avslutar han.

Ett förslag som ligger på bordet är att bygga ett helt nytt högstadium i Gällö.
Powered by Labrador CMS