Före detta Hotell Tänndalen är beläget på den fastighet där det nu planeras rivningar och nya bostäder. Foto: Håkan Persson. Arkivbild
Före detta Hotell Tänndalen är beläget på den fastighet där det nu planeras rivningar och nya bostäder. Foto: Håkan Persson. Arkivbild

Fritt fram att riva och bygga i Tänndalen - rivnings- och bygglov överklagas inte

TÄNNDALEN (JT) Nu står det klart att Länsstyrelsen i Jämtland avslår de överklaganden som kommit in avseende den fastighet där före detta Hotell Tänndalen ligger.

Publicerad

Det är flera fastighetsägare och en bostadsrättsförening som överklagat kommunens beslut att bevilja rivning samt bygglov för bostadshus med ett 50-tal lägenheter på fastigheten Funäsdalen 25:8.

Invändningarna har rört höjden på den planerade byggnaderna och att Hotell Tänndalens byggnader är skyddsvärda, samt att buller och trafikstörningar skulle uppstå.

Länsstyrelsen konstaterar att det bygglov som beviljats inte strider mot gällande detaljplan, samt att de inte kan pröva frågan om revidering av detaljplanen. Vidare att det är kommunen och inte grannar som har klagorätt i frågor om rivningslov. Samt att det inte finns någon risk för betydande olägenhet för trafikstörningar.

Powered by Labrador CMS