Bortkastade pengar på Vattenverket

Avsluta eländet och börja om från början.

Östersunds kommuns Tekniska nämnd har nu tagit beslut om att ett nytt vattenverk kommer kosta skattebetalarna 1,7 miljarder kronor. Detta är inte sant. Detta är vad nämnden tror och hoppas. 

Det underlag som det fattats beslut om är att det idag totalt kommer kosta MINST 1,7 miljarder kronor i dagens penningvärde. Den från tjänstemännen föreslagna upphandlingsmodellen gör det dessutom helt omöjligt att konkurrensutsätta en enda detalj i entreprenaden som skall upphandlas enligt löpande räkningsprincipen. Budgeten är framtagen från en julklappslista från VA-chefen till Sweco och NCC. 

Budgeten är baserad på en kostnad vad man vet idag och är inte prutbar. 

Om uppdraget i stället skulle konkurrensutsättas mellan entreprenörer och konsulter till ett fast pris skulle det definitivt inte behövas 70 konsulter för den tekniska beskrivningen av projektet. I ett kostnadseffektivt projekt som handlas upp marknadsmässigt så hade en yrkesmässig projektledning drivit projektet med konkurrensutsättning i alla led. Med hänsyn till detta är de redan nedlagda konsultkostnaderna för VA-verket bortkastade. Och då är de redan över 100 miljoner kronor. 

Om nu någon beslutsfattare ändå betvivlar vad jag nu påstår så kan jag upplysa Er om att mina påståenden stämmer till 100%. Följ upp de nu pågående icke avslutade projekten som nu pågår inom teknisk förvaltning så kan ni enkelt ta fram budgetöverskridanden i löpanderäkningsprojekt med över 700 miljoner kronor. Gissa varför? Önskar Ni också av medborgarna att vi skall ta fram fakta eller orkar ni ta fram dessa fakta själva? Hör då av Er till mig. Det tar några få minuter. 

Dessutom så önskar gärna denna typ av entreprenörer i sitt långsiktiga tänkande att använda sig av utländsk arbetskraft från bemanningsföretag med kopplingar till kriminella nätverk. Ett antal nu pågående projekt upphandlade i Östersund och Krokom drivs med sådan arbetskraft. Detta bygger på principen låg arbetskraftskostnad utan onödiga arbetsgivaravgifter för att uppnå maximal vinst. Behöver Ni exempel på det också? 

Tror Ni inom tekniska nämnden att Ni har kontroll på tillkommande kostnader i ett löpanderäkningsavtal. Jag kan meddela Er att det är helt omöjligt. Menar Ni att Ni skall stoppa ett pågående projekt där risken enbart ligger på Östersunds Kommuns skattebetalare? Ni är redan nu hajmat. 

Kompetensbristen ligger redan i de fakta som alla som gått i skolan, att hela Östersund vilar på svällskiffer som med idag relativt enkla metoder kan åtgärdas. Men det tycks vara en nyhet för VA-chefen och Sweco:s specialister. 

De planerade växthusen i Verksmon kommer dessutom kräva så mycket renat vatten att budgeten redan innan start har spräckts. Redan nu är slutkostnaden för VA-verket uppe i ca 4 miljarder. Ni vet att jag har rätt. Avsluta eländet och börja om från början. 10% av nedlagda kostnader borde vara återanvändbart i en omstart med totalbudget (Slutkostnad) på maximalt 700 miljoner kronor. 

För övrigt så är det dags att presentera finansiärerna av Airems satsning av Ecodatacentret. De heter Blackstone och är ett hedgefondbolag som behöver förbättra sitt rykte genom sk ”greenwashing”. Efter att ha finansierat motorvägar genom Amazonas urskogar och gruvor i Afrika med utomordentliga arbetsvillkor för arbetarna i samarbete med Bolsonaro och några diktatorer så är det nu dags att ge sig på naturområden i Norra Sverige där ingen bryr sig.

Thomas Fuchs 

Powered by Labrador CMS