Bevara skolan i Backe

Vi hade inte flyttat hit om det inte fanns en skola. 

Jag heter Nadine och jag emigrerade till Sverige med min familj i mars i år. Vi trivs väldigt bra i Sverige och särskilt i Backe. En anledning till att vi valde Backe var den goda infrastrukturen och naturligtvis att de finns en skola här, eftersom vi har tre barn i skolåldern. 

Vi skulle inte ha valt Backe om det inte fanns någon skola här. Vad min man och jag tycker är mycket viktigt är att det är en liten skola. Våra två äldsta barn, 15 och 14 år, har blivit mycket väl mottagna av sina klasskamrater och trivs mycket bra här. Vad de båda tycker är mycket bra är familjestämningen. 

De kan behålla sin individualitet och känner sig inte utsatta för grupptryck. Detta beror på de mycket små klasserna endast ett fåtal elever (8-14). I Tyskland har vi ett annat skolsystem. Klasserna är mycket stora. Det finns minst 28-35 elever i en klass. Lärarna har inte möjlighet att ta hand om enskilda elever. Det finns ingen individualitet. Alla är likadana. Om du inte kan hänga med i skolarbetet är det kört för dig. 

Efter skolan måste man göra läxor som tar hela eftermiddagen. Det är annorlunda i små klasser. Man kan se mycket bra här på skolan i Backe, att lärarna kan ta itu med varje elev individuellt och därmed har eleven förstått inlärningsmaterialet i slutet av dagen. Detta är inte möjligt i stora klasser.

I Tyskland finns det bara stora skolor med minst 1000 elever och mer. Det är också här som barnen kommer i kontakt med droger för första gången. Detta är inte fallet i små skolor, eftersom det skulle vara märkbart och man skulle kunna ingripa i tid. Det är omöjligt i de stora skolorna. 

Grupptrycket är också mycket högt i stora skolor. Jag anser att barn kan växa upp psykologiskt sundare i små skolor, eftersom de blir sedda på alla sätt. I stora skolor ser de vilsna ut. Den psykiska belastningen på elever och lärare är betydligt högre i stora skolor än i små skolor. När det gäller att spara kostnader sparar man i fel ände. Vem tjänar på att alla går till en psykolog eller skolan för att hantera stressen? Dessa kostnader bärs också av staten. 

Och den psykiska sjukdom som börjar i barndomen fortsätter ofta hela livet. De nuvarande lärarna på skolan i Backe kan inte heller uppnå sina enastående prestationer på stor skola, eftersom de kan utveckla sin potential just på grund av att skolan är liten och familjär. Det är just därför de är så duktiga som lärare.

Stressen på en stor skola gör att de inte kommer att bli lika bra som de är nu. Vi har ett mycket gott intryck av skolan i Backe. Lärarna gör ett mycket bra jobb, har alltid ett öppet öra för elever och föräldrar. 

Och man kan tydligt se att de trivs med sitt arbete. Av egen erfarenhet kan jag inte se något positivt med stora skolor. Politikerna bör börja inte att prioritera kostnader, utan mentalt friska barn. Jag kan inte se argument om bättre kvalitet på utbildningen vid stora skolor! Vid en närmare granskning borde politikerna känna på samma sätt. 

Särskilt integrationen av utländska barn är mycket bättre i små skolor. Det finns färre problem än i stora skolor. 

Nadine 

Powered by Labrador CMS