Bergsmoderaternas skuggbudget 2023

Bergsmoderaternas budgetförslag inför 2023 skiljer sig en del mot majoritetens förslag. Vi lägger en budget som varken doftar skogsbad eller homepartys.

Istället lägger vi full kraft på att möta dom utmaningar våra kärnverksamheter står för.

I vår budget inför 2023 så lägger vi fullt fokus på att hitta nya vägar för att säkra våra elevers skolgång och för att hitta förutsättningar för våra offentliga kök att servera mer lokalt producerad mat. Vi vill också med denna budget att våra ungdomar skall kunna erbjudas en innehållsrik fritid.

vårdsidan har vi under våra 3 senaste budgetar lyft att vi måste höja grundbemanningen för att kunna erbjuda våra vårdtagare mer sociala insatser, nu har även majoriteten förstått allvaret i detta och äntligen kommer höjningen på plats. Tackar säger vi och säger check på den!

Under hösten har vi också hört om hur våra pedagoger efterlyser mer resurser till läromedel. Vi har idag en stor digital närvaro i våra klassrum, men inget slår riktiga läroböcker i den dagliga undervisningen. Och tack vare den nya moderatledda regeringen så kommer det nu riktade skattemedel till detta ändamål! Tackar säger vi och check på den!

Förstärkningen av utbildningsnämndens ram gör också att vi kan avsätta 1,2 miljoner till tidigare insatser i lågstadiet. Vi ser också behovet med att stärka elevnära insatser i hela grundskolan, så vi avsätter därför 2,3 miljoner för att kunna möta upp dom utmaningar som vi ser i dagsläget.

Vi har också en nerdragning i årets budget. Inom kommunstyrelsens ram får man antingen ta fram osthyveln och justera ner den med 3 % eller så får man börja begränsa dom verksamheter som inte är lagstadgade för en kommunal verksamhet.

På investeringssidan är vi också relativt offensiv. Vi vill ge alla verksamheter det dom efterfrågar plus att vi stödjer majoritetens förslag om en miljon extra till kläder till barnomsorgen. Men att avsätta 750 tusen extra till ett klimatarbete anser vi inte fyller den funktion som den avser, utan vi vill infoga klimatarbetet i varje nämnd och verksamhet och därmed inrymmas inom den befintliga ramen.

Utöver investeringarna så vill vi också överföra 11,2 miljoner till Bergs hyreshus via ett aktieägartillskott genom Bergab. Detta för att öka takten på fastighetsunderhållet inom vårt fastighetsbestånd, med start på Åsarna skola. r det man äger, det vårdar man!

/Bergsmoderaternas fullmäktigegrupp.

Powered by Labrador CMS