Några ur personalen som JT träffade. Johnny Nystedt, Emilia Ek, Jessica Lindblad och Sami Tikkanen. Övriga vill vara anonyma då de oroar sig för repressalier.

Personal skrämd till tystnad – pratar ut om Fjällgymnasiet 

SVENSTAVIK (JT) Rädslan för repressalier hos personalen är stor, de har sett vad som hänt med de som vågar yttra sig offentligt. Personal säger upp sig, några har nästan knäckts. Nu ställs frågan på sin spets när beslut ska tas i kommunfullmäktige om att gå med i Jämtlands Gymnasium.

Publicerad

Besvikna föräldrar, elever , företagare och personal som säger nej. Politiska oppositionen och politiker i majoriteten som säger nej eller vill utreda frågan mer. Trots det så har beslutet att gå med i JGY gått igenom utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Nu ska kommunfullmäktige ta upp ärendet till beslut. 

JT har träffat en stor del av personalen på Fjällgymnasiet. De flesta vill vara anonyma då de sett vad som kan hända med de som vågat stå upp. Smutskastning, hot och misskreditering har de varit med om personligen eller sett på nära håll. Något de alla säger skapar en tystnadskultur bland personal i kommunen. 

– Det handlar om hur det hela har skötts, vi känner oss överkörda. Som om vi hamnat i ett politiskt maktspel där beslutet är taget innan det har diskuterats och utretts. Allt som pekar emot har plockats bort eller tystats. 

– Politikerna säger att det skulle vara tryggare för oss att ingå i JGY om det ekonomiskt skulle bli sämre i Bergs kommun, men mig veterligen så är det de små skolorna i ett stort gymnasieförbund som först försvinner om det går dåligt. 

En anonym enkät gav detta svar, något som plockades bort från underlaget till nämndmötet.

Flera politiker i både opposition och majoritet har tagit kontakt med personal men har blivit tillsagda av politiker i ledningen att personalen vill ha lugn och ro och inte vill bli kontaktade. Något som är en ren lögn enligt personalen. 

– Det känns som om de drar sig längre från demokratin, med tystnadskultur. Det finns ingen öppenhet för diskussion i någonting, det är locket på hela tiden. 

32 sidor i underlaget inför utbildningsnämndens möte i april försvann två dagar efter utlägg, alla med material som talar emot ett inträde. En enkät med skolpersonalen fanns, gjord med anonyma svar. 

Ingen hade svarat "ja" till inträde, endast "nej" eller "vet inte". Orsaken till "vet inte" förklarades av de svarande av att de inte vet vad de ska säga ja eller nej till. Personalen berättar att oppositionen reagerade när de fick se enkäten, det var inte den bilden de hade fått. Det är därför de nu vänt och sagt nej. 

– Bilden har målats upp att vi skulle vara så positivt inställda, vi har fått höra bakvägen att vi bara är några få emot det här och att det skulle pågå ett grupptryck. Det var då vi gjorde den här enkäten. 

Redan från början har personalen protesterat mot jämförelsen Fjällgymnasiet med Wargentin. 

– Det är som att jämföra äpplen och päron, helt galet. I JGY pratar man om elevantal i procent och vad det bl a genererar i antal lärare. Här jobbar den lilla skolan med det stora hjärtat väldigt individanpassat, hur blir det då för eleverna? 

Det finns gymnasieskolor som varit med i förbundet men sedan gått ur. 

– I Hälsingland är det bara två gymnasier med. Nordanstig som var med kliver ur. Det känns väldigt oroväckande om andra små kommuner väljer bort förbundet. 

Avsaknaden av demokrati i arbetsgången innan beslut nämns flera gånger av personalgruppen. 

– Man ska få göra sin röst hörd utan att få en massa skit och bli tystad, det är väl ändå en demokrati vi lever i. Det är dåligt ledarskap. 

– Största problemet är att det inte framgår någon anledning till att man vill göra det här., man har inte pratat med oss i personalen. För mig blir det konstigt hur man sköter ett politiskt beslut i Berg. 

Personalen tror att det hela handlar om huvudmannaskapet som de menar att kommunen inte tagit. 

– Det känns som om det inte funnits något huvudmannaskap, vi har fått rå oss själva vilket vi har gjort jäkligt bra med egen ledning på skolan. Men ett huvudmannaskap måste finnas och det känns som en het potatis som de gärna lämnar över till JGY. 

Hela gruppen skrattar när den tillitsbaserade styrningen kommer upp. 

– Vet inte vad det har kostat med dessa dagar för all personal i kommunen, men det blir skrattretande och motsägelsefullt hur man har hanterat det här. Vi har sträckt ut handen för att reda ut saker men fått noll respons från kommunens ledning. 

Alla vill poängtera att skolan har en utmärkt egen ledning i bl a skolans rektor. Personalen har ett bra stöd och alla jobbar här för att de vill vara här. De har varit stolt över att jobba på Bergs kommun och på Fjällgymnasiet. Det har nu fått sig en törn, totalt fem har hittills sagt upp sig eller tagit tjänstledigt, bl a tre av fyra alpina tränare. 

– Ingen i Norden har bredare och längre erfarenhet av skidgymnasium än jag har och jag flyttade hit för att det här är något helt speciellt. Vi trivs här, sedan kom det här som gör att jag valt att ta time out nu. 

All personal är överens. 

– Fjällgymnasiet är ett varumärke för kommunen och den bästa arbetsplatsen. Förstår inte kommunen hur unikt det här är? Ska vi ge bort vårt flaggskepp? De säger att de ska ta hänsyn till vad vi vill, inte köra över personalen, det verkar bortglömt nu. 

 

 

Powered by Labrador CMS