Nästan 1000 namnunderskrifter lämnades till kommunalrådet Therese Kärngard innan fullmäktige öppnade.
Nästan 1000 namnunderskrifter lämnades till kommunalrådet Therese Kärngard innan fullmäktige öppnade.

Oviksbor lämnade protestlistor och ställde frågor på kommunfullmäktige – stort missnöje med hanteringen kring Fjällglimten

SVENSTAVIK (JT) På torsdagen hade kommunfullmäktige i Bergs kommun sitt första möte med nya ledamöter efter valet. Ett möte som blev ovanligt turbulent.

Publicerad

En av orsakerna var ovanligt många åhörare på läktaren. Ett 20-tal hade tagit sig från Ovikenbygden för att visa sitt missnöje över Fjällglimtens nedläggning. Kommunens förslag att göra om boendet till seniorboende mötte ingen entusiasm.

Innan mötet överlämnades nästan 1000 namnunderskrifter. Lars B Johansson lämnade en kopia till Therese Kärngard och originalet till kommunsekreteraren för ordentlig dokumentation. När det var dags för allmänhetens frågestund klev Lars B Johansson, företagare, Ingemo Månsson, pensionär och Rebecca Näslund, vårdpersonal, fram till mikrofonen. Frågorna som ställdes var många samtidigt som underlag och statistik före beslutet ifrågasattes. Även uppsägningen ifrågasattes då boende har förstahandskontrakt.

– Genom nedläggningen låser man kvar folk i hemmet vilket inte är bra för bostadssituationen. Man har pratat om seniorboende, vilket vi tycker är en bra sak, men det löser ett annat problem, inledde Johansson.

Första frågan var om alla fortfarande står för beslutet eller om något parti aldrig varit för det eller ens vetat om beslutet. De fick dock aldrig svar under KF utan remitterades till kommunsstyrelsen för beredning och svar från partierna. Detta gällde även alla övriga frågor såsom Månssons till vård- och socialnämndens ledamöter.

– Vi undrar hur beslutet har tagits fram. Det borde ha varit uppe i KF då det är en principiell fråga, en större ödesfråga. Det står att sådant ska beslutas i KF. Vi undrar även varför ärendet inte har behandlats i KPTR innan beslutet togs i nämnden? Alla ärenden rörande äldre ska behandlas där först.

Åhörarläktaren fylldes i torsdags med ovanligt många. Ett 20-tal oviksbor hade tagit sig till Kommunfullmäktige för att protestera om Fjällglimtens nedläggning. Foto Anders Borin
Åhörarläktaren fylldes i torsdags med ovanligt många. Ett 20-tal oviksbor hade tagit sig till Kommunfullmäktige för att protestera om Fjällglimtens nedläggning. Foto Anders Borin

– Har ni verkligen tänkt igenom konsekvenserna av förslaget, ifrågasatte Johansson. Jag hävdar att det kommer att bli geografiska felplaceringar. Statistiskt kommer fyra av fem att hamna på en ort de inte har valt. Någon i Oviken har redan blivit erbjuden plats i Rätan.

Näslund tog upp frågor utifrån personalerfarenhet på Fjällglimten.

– Ni säger att de ska flyttas på ett respektfullt och lugnt sätt. Hur ska det överhuvudtaget gå till? Hur flyttar man gamla på ett lugnt och tryggt sätt? Att flytta dem kan innebära stora hälsorisker.

Johansson undrade om inte nedläggningen skulle öka behovet av bla hemtjänst.

– Hur ska ni få fram personal nu när man inte har klarat det tidigare?

Sylve Dahlrot, Oviksbo, passade på att avsluta frågestunden.

– Vem av er ledamöter kommer att ta initiativ till att återväcka den här frågan för en ordentlig genomlysning av allt vi nu frågat.

Lena Kjellsson (C) passade på att tacka för alla frågor och det jobb som lagts ner.

– Det här vill jag ta med mig tillbaka till mitt parti, där vi kan fundera ut svar då vi inte kan ge alla svar idag.

Therese Kärngard (S) höll med om att det är bra att partierna får möjlighet att djupdyka i frågorna samtidigt som hon syntes upprörd över vissa av de frågeställningar som dykt upp.

Varken Kärngard och Karin Sundin (S) ville ta ansvar för beslutet utan hänvisade till att det är ett tjänstemannaförslag.

Sundin påminde att kommunen ska ha tillitsbaserad styrning och ledning.

– Ska vi ha detta i kommunen är det nog dags att börja här.

Sundin fick genast svar på detta av Johansson.

– I media har ni sagt att det var i medel 13 lediga lägenheter men statistiken visar 6,6. Där är min tillit borta.

Efteråt var Johansson lite besviken.

– Vi trodde vi skulle få fler svar under frågestunden men kan nog vara bra att de olika grupperna får tid att läsa och fundera lite innan svar.

Powered by Labrador CMS