Behandla fritidspolitker bättre

Bergs kommuns behandling av fritidspolitiker är ett hot mot demokratin.

Som politiskt aktiv i Bergs kommun så är det en väldigt snårig administration för att få ersättning för förlorad arbetsinkomst efter att man deltagit på exempelvis ett kommunfullmäktigesammanträde.

I andra kommuner är det brukligt att om den politiskt aktive är kommunanställd (vilket är ganska vanligt) så kvittas eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst mot befintlig lön. Smidigt och enkelt.

I Bergs kommun så behöver kommunanställda precis som privatanställda ansöka om ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det är faktiskt är ett helt obegripligt system som skapar problem och krångel för den politiskt aktive.

Om man inte ansöker om ersättning exakt inom 3 månader efter sammanträdet så förlorar man ersättningen. Det innebär alltså att kommunen helt enkelt håller inne med pengar som den anställde borde ha rätt till. Den anställde har varit borta från sin vanliga tjänst på kommunen för att vara med på ett sammanträde på samma kommun. Om den anställde inte ansöker om ersättning eller glömmer så förlorar man sin inkomst. Eftersom det är samma utbetalningssystem så är kommunen medveten om att den anställde ansökt om ledighet för politiskt uppdrag.

Det går följaktligen inte heller att ansöka om ersättning för förlorad arbetsinkomst om man inte sökt ledighet. Det innebär att kommunen kan kontrollera de anställda, att de sökt ledighet, men inte de privatanställda som därmed teoretiskt sätt inte behöver söka ledigt från sina arbeten och därmed kan få dubbla ersättningar. Det är här ett helt orimligt system och djupt stötande att kommunen så medvetet håller inne med ersättningar till sina egna anställda som de vet att de har rätt till.

Jag tog kontakt med en annan kommun för att höra hur de gjorde i liknande ärenden. Det visade sig att även i den kommunen så önskade man att förtroendevalda ansökte om förlorad arbetsinkomst inom tre månader men där var man inte rigid utan några dagar hit eller dit spelade igen roll. Man påminde till och med politikerna att inte glömma att ansöka om ersättning. Observera att detta endast gällde privatanställda eftersom de kommunalanställdas ersättning kvittades mot befintlig lön. I Bergs kommun menar man att det är helt omöjlig att vara flexibel och tillmötesgående på det sättet som man kan vara i Härnösand som är en fyra gånger så stor kommun och därmed har många fler politiker. Varför skulle det vara svårare att vara tillmötesgående i Bergs kommun är i andra kommuner?

Som förtroendevald förväntas man sätta sig in i sammanträdesprotokoll och underlag. Man bör vara förtrogen med frågor som är aktuella inom det område man är aktiv inom. Förtroendevalda blir ifrågasatta och hamnar i obekväma situationer emellanåt på grund av sina politiska åsikter. Det är idag svårt för i princip alla partier att hitta människor som vill engagera sig politiskt.

Det är beklämmande att upptäcka hur Bergs kommun behandlar sina förtroendevalda politiker med sitt krångliga och styltiga system för utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det är ett allvarligt demokratiproblem med att det är så få som vill engagera sig politiskt. Jag menar att Bergs kommun idag inte gör något för att förhindra den här utvecklingen utan snarare tvärtom.

Att riskera att politiker lämnar sina politiska uppdrag eftersom de inte får den ersättning de har rätt till är oacceptabelt. Jag förväntar mig att Bergs kommun omedelbart rättar till systemet och blir mer tillmötesgående och flexibel för att förhindra politiska avhopp och även uppmuntra fler till att vilja vara politiskt aktiva i kommunen.

Linda Borg, Moderaterna i Berg.

Powered by Labrador CMS