Barn och äldre först!

Det går mot val. Ett viktigt vägval! För oss socialdemokrater är det centralt att återta den demokratiska kontrollen över vår gemensamma välfärd. De pengar som Östersunds skattebetalare avsätter till barns utbildning och äldres omsorg ska gå till just dessa ändamål.

Det måste bli ett slut med det fullständigt absurda systemet att pengar till barnens utbildning inte hamnar i klassrummet utan kan slussas genom brevlådeföretag till privata vinster i länder som Saudiarabien.

De senaste åren har skolan i Östersund hamnat i en karusell som snurrat i hög fart som en konsekvens av hur Engelska Skolans etablering gick till. Enskilda elever har tvingats byta skola varje termin! Det är inte så man skapar förtroende för eller kvalité i en utbildningsorganisation. Skolan ska byggas utifrån elevernas bästa - inte för att glädja aktieägare.

Alla skolor ska vara bra skolor och varje barn ska ges förutsättningar att nå sin fulla potential och sina drömmar. För att nå dit behöver flera saker ges högsta prioritet. Vi vill satsa pengar för att klara rekryteringen av behörig personal. Skolor med större utmaningar ska ha riktigt duktiga lärare.

Läraren är den viktigaste faktorn för att den enskilde eleven ska kunna målen. Vi vill också att skolan ska vara helt kostnadsfri, till exempel ska frukt erbjudas fritt. Det är fel att några barn ska behöva bära skammen av att alltid vara den som är utan inför resten av klassen.

Östersund ska vara en äldrevänlig kommun - på riktigt. Det finns mycket som fungerar bra i äldreomsorgen - men samtidigt också flera områden där vi halkat oroväckande efter.

Östersunds kommun har en sämre personalkontinuitet i hemtjänsten, vi tillhör den sämsta fjärdedelen av landets kommuner när det gäller bedömningen av sin sociala situation, hur mycket man besväras av ensamhet, tillräcklig tid med personalen, upplevd trygghet med mera. Detta är allvarligt och måste åtgärdas snarast!

Vi socialdemokrater har därför föreslagit att 20 miljoner kronor extra ska satsas på de äldre år 2022. Tyvärr blev detta nedröstat av de borgerliga. Det måste också bli ett slut på den ovärdiga minutjakten.

Många vittnar om stressen över att inte räcka till, att aldrig kunna lägga den där extra tiden som gör skillnad. Minutjakten ska ersättas av ett tillitsbaserat ledarskap där personalens kompentens tillvaratas och ett stöd som utgår från verkliga behov där dagsformen får styra.

I socialdemokraternas Östersund är det barnen och de äldre som kommer först. Samhället ska vara starkt och finnas där för oss – för vår trygghet och frihet.

Niklas Daoson, oppositionsråd Östersunds Kommun.

Katarina Nyberg-Finn, ordförande för Socialdemokraterna i Östersund.

Anton Waara, vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Rosi Hoffer, vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Powered by Labrador CMS