Fotomontage: WPD
Fotomontage: WPD

Tvärvändning kring vindkraft i Bleka – S-beslut väcker ilska

STRÖMSUND (JT) Vindkraftföretaget WPD rasar mot kommunstyrelsens beslut att avslå ansökan om att bygga vindkraft på Bleka, ett område som kommunen angett som lämplig i sin översiktsplan som togs fram 2019. Området ligger mellan Rudsjö, Rossön och Backe.

Publicerad Senast uppdaterad

Vi har i tidig dialog varit i kontakt med kommunen som ställt sig positiv till att anlägga vindkraftpark där. Jag är väldigt upprörd. Hur ska någon våga satsa i Strömsunds kommun när man ändrar sig utan saklig grund. Efter alla år och flera miljoner som är nerlagt i projektet har de styrande politikerna ändrat inriktning, säger Maria Baldin, WPD.

Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordförande, förklarade sig jävig och deltog inte i diskussioner eller beslut, uppger Morgan Olsson, kommunstyrelsens vice ordförande. Det blev i stället Morgan Olsson som i sin egenskap av ordförande fällde avgörandet med sin utslagsröst. Sju röster var för avslag och sju för att tillstånd skulle beviljas. Kommunen säger i ett pressmeddelande att ”vi socialdemokrater har lyssnat på medborgarna” – vilka då undrar JT.

Vi har lyssnat på medborgarna i båda samtal och enkäter, vi har varit ute i valrörelsen och lyssnat på många. Jag har inte exakt antal. Kommunen har redan tagit ett stort ansvar och vi har fått nog. Andra kommuner måste ta sitt ansvar. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande och vi måste ta hänsyn till varje enskilt ärende. Det är tråkigt om WPD känner sig lurade, det får stå för dom, säger Morgan Olsson.

Fotomontage: WPD
Fotomontage: WPD

Jag anser att man behandlat företaget väldigt dåligt. Det finns för- och nackdelar med vindkraft, men Bleka skulle blivit ett uppsving för näringslivet och givit skatteintäkter, säger Mats Gärd, (c) och i opposition mot beslutet.

I alla möten som varit har (s) inte sagt någonting. Jag kan förstå om folk är less på vindkraften, det är inte det frågan gäller. Det här har att göra med hela processen. WPD är förda bakom ljuset, säger Göran Bergström (m) nu i opposition och som deltagit i tidigare dialoger som socialdemokrat.

Företaget har lagt ner fyra-fem miljoner och en minut i tolv vänder man sig mot etableringen.

En utslagsröst riskerade en investering på 900 miljoner. Det är så skört. Man blir inte annat än förvånad. Det är på gränsen till kontraktsbrott, säger Göran Bergström.

Vi får väga in alla delar med arbetstillfällen och skatteintäkter. Vi är inte emot företags-

utveckling, men vi har under lång tid bidragit med vattenkraft och vindkraft, och vill inte att vi fortsätter att utnyttja våra naturresurser, säger Morgan Olsson.

Fotomontage: WPD
Fotomontage: WPD

Det här är klubbat i kommunfullmäktige och då var socialdemokraterna med och tog beslutet. Ska andra ta ansvar? Vi har ett överskott av mjölkproduktion ska vi sluta exportera det? Med dagens energikris behöver vi all energi här i Norrland med alla företag som etablerar sig här, säger Mats Gärd.

JT har följt samrådsprocesserna som varit i Rossön och Rudsjö, som ligger närmast det utpekade området Bleka. Diskussionen har rört alltifrån jaktmarker till utsikt som förstörs och till störningar av ljud och ljus, men också om möjlighet till jobb och skatteintäkter.

Kommunens företrädare har alltid varit positiva, och vi har ändrat ansökan från 15 verk till 13 och gjort som vi ska enligt översiktsplanen. Vi undersöker nu juridiskt vad vi kan göra, säger Maria Baldin, WPD.

WPD skriver på sin hemsida om Bleka att en vindkraftspark av den här storleken skulle ge en årsproduktion på ca 400 GWh (400 000 000 kWh) vilket räcker för att försörja drygt 80 000 villor med hushållsel.

En lagrådsremiss ligger på regeringens bord och innebär att kommunerna måste lämna besked om vindkraftsbygge i ett tidigt skede. Om beslutet om Bleka går att ändra hänger i luften. Är ett nej till vindkraftetablering kommunens svar på energikrisen? Vad händer om det blir maktskifte i Strömsund kommun? Frågorna förblir hängande i luften.

Powered by Labrador CMS