Aspås Sockenstuga raseras – bildligt talat

Försäljningen en dolkstöt mot Aspås.

Kyrkans företrädare har föreslagit att sälja Sockenstugan i Aspås. Ingen enighet föreligger, utan det är ett majoritetsbeslut. Beslutet blir inte bättre för aspåsborna för det. Tvärtom, det blir en allvarlig försämring och något av en dolkstöt mot Aspås. 

Sockenstugan kallades tidigare Församlingshemmet innan hembygdsföreningen föreslog namnbytet. Aspås Heimbygdsförening bildades i sockenstugan och hade sitt första möte där. Kultur och religion, och annan verksamhet har alltid mötts där. 

Själva byggnaden är en kulturbyggnad från tidigt 1960-tal. Ritad av Arkitekt Torsten Esshagen 1960. I dessa tider står arkitekturen från 1960-talet högt i kurs. Sockenstugan är ett utmärkt exempel och borde som sådan bevaras. I synnerhet som byggnaden även invändigt har sin 1960-tals arkitektur bevarad, som exempelvis de av arkitekt Esshagen ritade ljuskronorna. Därtill finns en installation uppsatt på östra, fönsterlösa tegelväggen i stora samlingslokalen. 

Den är utformad av konstnären Paul Sahlin i Ås 1974 och utförd i ciselerat järn av smeden E O Persson i Nälden. Konstverkets titel är ”Aspås Järnålderssaga”. Sahlin beskriver i ord på en vid konstverket uppsatt tavla: ”I figurerna av ciselerat järn skildras de första järnbrytarna på aspåsen för tusen år sen. Nybyggare och älggropsjägarna.” (Aspås är den bygd med tätast älggropar i Sverige!) 

Paul Sahlin avslutar sin detaljerade beskrivning av konstverkets alla objekt med orden: ”Bildsviten, utförd i ciselerat järn markerar järnåldern. Järnet med samma skiftande blå-färger vi kan se i myrarnas gölar (lokar) å bäckarnas stenar där vattnet är järnhaltigt. Må denna figuration i hällristnings-inspirerad form vittna om Aspås-folkets livssaga för senare tiders barn-barns-barn på den höga, fria Aspås-bygden.” 

Ve de kyrkans valda som gå emot denna Sahlins önskan! 

Vad tänker de styrande göra med detta konstverk vid försäljning av sockenstugan? Hur stämmer det med: ”vittna om Aspås-folkets livssaga för senare tiders barn-barns-barn” . Tänker man med berått mod sabotera denna del av Aspås kulturarv?  

Bo Oscarsson 

 

 

 

Powered by Labrador CMS