Ung Reporter

En av våra intervjuade ungdomar tror att grupptrycket får andra att prova narkotika.

Ungdomarna i Järpen om knarket

JÄRPEN (JT) Efter polisens tillslag i Järpen träffar JT:s ungreporter unga i Järpen för att prata om inställningen till droger.

Publicerad

Ett 15-tal ungdomar i Järpen är just nu misstänkta för narkotikabrott efter en riktad insats tidigare i oktober. Nu jobbar polisen hårt för att förebygga spridning av droger i byn och hoppas kunna sätta stopp för missbruket som förekommer i området.

Hur känner ungdomarna om de höga halterna cannabis som förekommer i byn, och vad tror de är lösningen på att minska konsumtionen av droger hos unga?

S, som vill vara anonym, berättar att han inte hört så mycket om de höga halterna cannabis i avloppsvattnet men vet om att det cirkulerar droger i byn.

Polisens nedslag på gymnasieskolan i Järpen visar på att det finns många elever som använder cannabis.

– Jag försöker att hålla mig utanför de kretsarna och känner mig inte så orolig, men det är självklart lite läskigt att det är så nära.

Han menar att den stora mängd ungdomar som befinner sig i Järpen på grund av bland annat gymnasieskolan kan vara en orsak till den ökade droganvändningen.

– Jag tror också många brukar hänga i Järpen eftersom det är lite mer lågmält än i exempelvis Åre och svårare att bli upptäckt.

Tror du att det är många ungdomar som tar droger?

– Ja tyvärr, på grund av grupptryck, när man väl tagit blir man lätt beroende och har svårt att sluta.

S säger att han inte brukar falla för grupptryck och tror därför inte han skulle hamna i ett missbruk av droger.

– Jag har ganska lätt för att stå upp för vad jag tycker och låter oftast inte mina kompisar påverka mina val och handlingar.

Flertalet gymnasieelever togs med av polisen för provtagning förra veckan. Snabbtesten visade på narkotika i urinen hos hälften av ungdomarna.

S tror dock att många andra unga blir påverkade av tryck från kompisgäng och att droger förmodligen sprids mycket utanför skolan, på bland annat fester och andra häng.

– I många kompiskretsar påverkar och influerar man varandra vilket jag tror är en anledning till varför det cirkulerar så mycket droger.

Han säger också att många tar droger för att verka lite tuffa och coola vilket S tycker är fel och korkat.

– Det är inte hälsosamt och man kan bli sjuk och i värsta fall kan man dö.

S menar att det också blir väldigt dyrt i längden att hålla på med droger samt att man riskerar att bli påkommen och straffad eftersom det är olagligt.

Vad kan man göra för att förebygga drogförsäljning bland ungdomar?

– Om jag fick bestämma skulle jag höja lönen för polisen då det blir bättre arbetskraft och fler resurser som kan jobba förebyggande mot detta.

Han säger även att det borde införas hårdare straff för knarklangare och drogmissbrukare.

Amanda Hammarfjäll 16 år bor också i Järpen och berättar att hon hört talats om att droger cirkulerar i byn och tycker det är absurt.

– Det bevisar att det är enkelt att få tag på droger till vardags vilket jag tycker är väldigt farligt.

Det har hittats spår av stora mängder cannabis i avloppsvattnet i Järpen.

Amanda berättar att hon inte känner sig rädd eller osäker då hon vet att hon aldrig kommer komma i kontakt med droger men tycker det är tråkigt för andra som faller in i det.

– Jag tror att många ungdomar är nyfikna och därför tyvärr testar droger.

Hon tycker att det är väldigt tråkigt att unga utsätts för detta eftersom det för med sig stora hälsorisker. Amanda säger även att man borde göra ungdomar mer uppmärksamma på vilka risker det finns med droganvändning.

Novalee Eliasson 16 år som bor i Mörsil fick höra om den stora andel droger i Järpen av sina föräldrar och tycker att det är läskigt. Novalee berättar att hon vet att många unga i kommunen tråkigt nog tar droger.

– Det är inte alls bra och jag tror mycket beror på grupptryck och att man påverkar varandra.

Hon tror att det tyvärr inte går att göra så mycket åt missbruket hos unga men att det är viktigt att lämna in tips till polisen om man skulle se att droger förekommer.

– Jag har själv gått till polisen efter ha sett några personer röka på, berättar Novalee.

Att droganvändandet har ökat och att tillgången till droger har blivit mer lättåtkomlig är ett faktum och inte något som bara är ett problem i Järpen utan i samhället i stort.

Detta är oroväckande och något som allmänheten och polisen bör jobbar med tillsammans för att nå resultat. Att lyssna på ungdomar och engagera de mer i ämnet är troligtvis en viktig faktor för att få missbruket att minska och för att ungdomarna ska förstå riskerna.

Powered by Labrador CMS