Anders Ygeman ställer inte folk mot varandra

Kommunalrådet för C partiet i Östersund Effie Kourlos hävdar att Socialdemokraterna går till val med att ställa människor mot varandra.

Hon grundar det påståendet på en artikel som Anders Ygeman skrev i Dagens Nyheter, att han tror att det är dåligt att ha bostadsområden där mer än hälften har utomnordiskt ursprung. 

Jag tror att Anders Ygeman menar som exempel att om det kommer en familj från Somalia med låg utbildning, med två vuxna och tre barn i skolåldern och de blir placerade i Bräcke kommun.

Där alla skolor är kommunala och eleverna i stor majoritet är svenskfödda, där kommunen har långa erfarenheter att utbilda dom vuxna på SFI.

Där alla i kommunen pratar svenska dagligdags, både i skolan och i alla andra sammanhang, enda gången den här somaliska familjen inte pratar svenska, det är i hemmet och när de umgås med landsmän och tolkar. 

Men om den här somaliska familjen är i utbildningsskedet i Bräcke kommun och fattar beslutet att de vill flytta till bostadsområdet Tjärna ängar i Borlänge även kallad lilla Mogadishu, på grund av att det bor så många somalier på den här orten, och som har blivit ett utanförskapsområde.

Om familjen får flytta dit då vet alla att de får väldigt svårt att lära sig godtagbar svenska, och de kommer inte att komma in på den svenska arbetsmarknaden varken de vuxna eller barnen. 

Anser Effie Kourlos att den här somaliska familjen ska få flytta till Tjäna ängar så länge de lever på någon form av försörjningsstöd, när vi vet att varken de vuxna eller barnen förmodligen inte kommer att försörja sig själva i framtiden om de kommer dit?

Anders
Ygeman anser att den här familjen kan få flytta till kommuner som kan ge samma förutsättningar som Bräcke kommun har att utbilda dem i svenska och samhällskunskap, men inte till kommuner som ger dem sämre förutsättningar än Bräcke kommun

Kjell Berg

Powered by Labrador CMS