Lantbruk är världens viktigaste näring – alla behöver ju äta

"Det går inte bara titta på medan elpriserna och drivmedelspriserna bara skenar", skriver Britt Larsson, Centerpartiet i Krokom.

Det vore ju en otroligt svår utmaning att fortsätta leva utan att äta. Livsmedelsproduktion har varit väsentlig i människans historia sen vi blev bofasta, och lantbrukets betydelse kommer att öka i takt med att den globala befolkningen växer samtidigt som ytan odlingsbar mark minskar. Vi står inför en enorm utmaning. Tillgången till mat är oerhört viktig, särskilt i en krissituation. Både Coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina har visat betydelsen av att det i Sverige finns en god beredskap med en robust livsmedelsförsörjning. Tyvärr är det så att många tar för givet, att det alltid kommer att finnas billiga livsmedel i butikerna, men nu ser vi att det snabbt kan förändras och nu är det bråttom!! Det går inte bara titta på medan elpriserna och drivmedelspriserna bara skenar. Folk och företag måste ges förutsättningar att jobba och producera. En allvarlig uppmaning till våra politiker och andra beslutsfattare: Vidtag omedelbara åtgärder för att stötta jordbrukarna så att de kan fortsätta sin viktiga verksamhet för en bättre beredskap, för ett mindre sårbart och starkare Sverige.

Britt Larsson Centerpartiet Krokom

Powered by Labrador CMS