Centerpartiet i Krokom investerar för framtiden

Under åren med Centerpartiet i kommunledning har befolkningen ökat, nya företag etablerats och den kommunala ekonomin stabiliserats.

Krokom är en fantastisk kommun. Under åren med Centerpartiet i kommunledning har befolkningen ökat, nya företag etablerats och den kommunala ekonomin stabiliserats. Denna positiva utveckling vill vi hålla i och bygga vidare på, med fokus på skola, vård och omsorg, på miljö och klimat, på företagande och på en god livsmiljö.

Genom en ansvarsfull styrning har kommunen idag både tillväxt och en stabil ekonomi.

De senaste 3,5 åren har kommunen ökat med 650 invånare och inflyttningen fortsätter. Att kommunen växer och vi får fler barn och äldre är mycket glädjande. Det ger hopp för framtiden och visar att allt fler upptäckt den fina livsmiljö som finns i och runt kommunens alla 193 byar.

Befolkningsökningen ställer dock krav på nödvändiga investeringar, för att vi ska kunna fortsätta främja en god hälsa och positiv livsmiljö för kommunens invånare.  

För att ge en bild av hur vi i Centerpartiet ser på utvecklingen listar vi här 12 områden inom vilka vi ser att nödvändiga investeringar behöver göras under kommande mandatperiod.   

1.     Nya markområden behöver tillskapas för bostäder, industri och företag

2.     Fler billiga bostäder behöver byggas för gymnasieelever och andra unga.

3.     Ny sporthall behöver byggas i Änge, nytt badhus i Krokom och utbyggd Jämtkrafthall i Ås

4.     Föreningslivet behöver ökat ekonomiskt stöd för att underlätta deras arbete.

5.     Nya trygghetsboenden behöver byggas för äldre, på flera orter i kommunen

6.     Kommunens vård- och omsorgspersonal behöver få förbättrad möjlighet till kompetensutveckling.

7.     Ny högstadieskola behöver byggas i Krokom

8.     Förskolan behöver utökas på flera orter i kommunen.

9.     Utomhusmiljön på förskolor och skolor behöver rustas för att bättre stimulera till rörelse och lek.

10.Barnens skolvägar behöver inventeras och tryggas.

11.Kulturskolan behöver utvecklas så att fler får ta del av musik, teater, konst och dans.

12.Mat som serveras i kommunens verksamheter ska vara av god kvalitet och i högre utsträckning lokalt producerad.

Karin Jonsson, Kommunstyrelsens ordförande (C), Krokoms kommun  

Powered by Labrador CMS