Absurd skogsdebatt

Retoriken är ovärdig förtroendevalda politiker.

Det är fullkomligt absurt hur centerpartiets talesperson i skatte- och landsbygdsfrågor, Helena Lindahl, tillsammans med kommunala företrädare för (C) i Kiruna, Vindeln, Sollefteå och Krokoms kommuner uttrycker sig i ATL den 26 april. 

De svingar med yxan så flisorna ryker, lögner och okunskap rycker undan fötterna för möjlighet till dialog och de gör alla de skogsägare – inom och utom partiet – som vill bedriva ett naturanpassat skogsbruk en rejäl björntjänst. 

Debattörerna använder en retorik som är ovärdig förtroendevalda politiker. De påstår att orkidén knärot ”finns på var och varannan hektar skogsmark i stora delar av Sverige”. Vi som skriver det här bor nära två av undertecknarna; Johan Andersson i Sollefteå och Karin Jonsson i Krokom, så vi föreslår att vi vandrar tillsammans genom några slumpvisa hektar skogsmark hemmavid, så får ni visa oss all knärot som ni påstår finns där. 

Enligt Nationalencyklopedin så är en aktivist en person som vill försöka påverka samhället i en viss riktning. Härmed är ni välkomna i gruppen aktivister, ni som vill att lagar om artskydd ska upphävas och domstolsprövningar av gällande lagstiftning ska hindras. Skämtsamt så kallas ibland de som uttalar sig i ekologiska frågor uppåt väggarna tokigt för ”Åsa-Nisseekologer”. 

När centerdebattörerna skriver ”Den enorma mängden inrapporterade fynd av knärot handlar med andra ord ingalunda om att värna en ovanlig art för den biologiska mångfalden. Det är helt enkelt ett effektivt verktyg för att stoppa skogsbruk som svenska aktivister tilldelats av försumliga politiker och byråkrater”, då visar man att man inget förstått.

Det stämmer att de – ”miljöaktivisterna” – som gör skogsägarnas och myndigheternas jobb, för att lagar ska kunna upprätthållas, inte har knäroten i fokus. Den, liksom den tretåiga hackspetten, är signalarter för ett fungerande skogsekosystem med lång kontinuitet, något som är en akut bristvara i Sverige och som inte kan återskapas med nuvarande skogsbruksmetoder. 

Den ”kader av jurister” som debattörerna påstår finns i Stockholm och som ”med viss finansiering av det offentliga, driver juridiska processer mot enskilda människor på marker som de har obefintlig relation till” är ingenting annat än svammel! Naturskyddsföreningens juridiska kompetens är betald av medlemmarna precis som skogsägarrörelsens.

 Ni skriver att organisationer som Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen ”slår mot enskilda människors liv, arv och ägande”. Det är hårda ord som inte gagnar en sansad debatt om hur vi ska kunna nå ett hållbart skogsbruk. 

Ett skogsbruk som värnar långsiktig överlevnad för arter och ekosystem, som är leverantör av ekosystemtjänster, som är skydd mot brand, mot insekter, mot översvämning och som gynnar pollinerare, folkhälsa och friluftsliv.

Ulf von Sydow, ordförande Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen, talesperson Skydda Skogen 2022-2023 

Brita Wessinger, ordförande Naturskyddsföreningen Västernorrland 

 

 

 

Powered by Labrador CMS